Hakkında - Sonuç Olarak

Günümüzde internetin giderek artan rolü birçok alanda olduğu gibi araştırma sürecinde birincil kaynaklardan veri toplama da önem kazanmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olduğu durumlarda internet ortamında anket yoluyla veri toplamak bazı dezavantaj ve problemlere rağmen gözardı edilemeyecek avantajları olan bir yöntemdir. Verilerin daha verimli toplanmasının yanısıra analiz aşamasında sağladığı yararlar nedeniyle de telefon ve posta ile veri toplama yöntemlerine güçlü bir alternatif yöntem teşkil etmektedir.

Bir araştırmacının anket tekniğini kullanmadan önce ihtiyaç duyduğu verilerin diğer veri toplama yöntemlerini de kullanarak toplayabilmesidir. Ancak burada hangi yöntemin en iyi verimi vereceği iyi düşünümelidir. Bu yöntemlerin tüm avantaj ve dezavantajları düşünülerek araştırmacının kendisine en uygun olanı seçmesi gerekir. Araştırmacının kendi imkanlarını da göz önüne alarak bir seçim yapması gerekir. Örneğin biraz daha fazla para ve zaman harcamak suretiyle verileri kişlerle yüz yüze görüşme yoluyla elde edebilmek mümkünse, o yolu seçmek daha avantajlı olacaktır. Şimdi anketin avantajları ve dezavantajlarını vereceğiz

Anketin Avantajları :

* Anket yoluyla geniş kitlelere ulaşmak kolaydır.
* Anket tekniği para, zaman ve enerji bakımından araştırmacıya tasarruf sağlar.
* Anketin geniş coğrafi bölgelere ve çok sayıda insana uygulanabilmesi yüzünden daha geniş bir örneklem üzerinde çalışma, dolayısıyla örneklemin temsil düzeyini, böylece de araştırmanın dış geçerlik derecesini artırmak mümkün olabilmektedir.
* Anketin imzasız da doldurulup iadesinin mümkün olması nedeniyle örneğin görüşmeye oranla objektifliğinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
* Anket sorularının yazılı olması cevaplayıcıların onları tekrar tekrar incelemesine imkan verir. Bu nedenle anketle ulaşılan bilgilerin daha doğru olacağı söylenebilir.

Anketin Dezavantajları :

* Anketin esneklikten uzak olduğu söylenebilir. Çünkü anketi uygularken araştırmacı cevaplayıcıyla yüz yüze bulunmaz. Bu yüzden de soruları yeniden dile getirme imkanı yoktur.
* Anket sadece okur yazarlara verilebilmektedir.
* Anketle derinlemesine bilgi edinme imkanı yoktur.
* Anket tekniği yapısal özelliklerinden ötürü sınırlı bilgiler sağlayabilir. Çünkü görüşmeye oranla anket daha kısa bir sürede tamamlanmak zorundadır.
* Ankete cevap verenler ile vermeyenler arasında fark vardır. Bunun için gönderilen anketlerden bir çoğu cevaplanarak geri gelmemiş ise böyle bir çalışmadan elde edilecek bulguları diğer gruplara genellemek yanlış ve hatalı bir davranış olacaktır.
* Anket gönderilen kişiler genellikle eğitim görmüş kişilerdir. Buna rağmen kişilerin soruları aynı derecede anlayamamaları veya cevaplarında açık olmamaları ve rastgele cevaplar vermeleri düşünülebilir. Araştırmacının bunu kontrol etme imkanı yoktur.
* Postayla gönderilen bir ankete cevap verecek kişinin anketi gönderenle iletişimi zordur. Kişi lüzum gördüğü noktalarda anket sahibine soru soramamakta, açıklama isteyememektedir.