Hakkında - Anket Uygulama Yöntemleri

Araştırma yapacağınız konu hakkında oluşturduğunuz anket ile doğru bilgilere ulaşabilmeniz için anketi doğru kişlere uygulamanız gerekir. Konu hakkında hiç bir düşüncesi ve / veya bilgisi olmayan kişilere anketinizi uygular iseniz gerçekçi bilgiler elde edemezsiniz. Örneğin bir gazete okurlarına seçim anketi uygular ise bu anketin sonucu gerçekçi olmayabilir.

Anketinizi bir topluluğa veya posta yoluyla uygulayabilirsiniz. Anketinizin konusu hangi topluluğu ilgilendiriyor ise o grupdan kişilere yapmalısınız. bir toplulağa yapacağınız anketi kişileri tek bir yerde toplayarak yapabilirsiniz. Ancak bu durumda kişilerin birbirlerinden etkilenmeleri söz konusu olabilir. Bundan başka anketi posta, telefon ve kişisel görüşme ile de yapabilirsiniz. Bu yönlerden birini seçerken araştırmanın amacını ve oluşabilecek problemleri göz önüne alarak karar verilmelidir. Bu yöntemlerin herbirinin kullanımında üstün ve zayıf noktaları vardır. Bunlar göz önüne alınarak anketin uygulama türü seçilmelidir.

Anket türlerinin uygulanmasında en yaygın olanı posta yoluyla anketi kişiye ulaştırmaktır. Araştırmanın hedef kitleyi oluşturan kişiler dağınık ve geniş bir alana yayılmışsa, anketlerin postayla uygulanması uygun olur. Bu türün en önemli özelliği anketörün bulunmamasıdır. Bu yüzden posta yoluyla gönderilen anketde ki sorular hedef kitledeki herkesin anlayabileceği sadelikte, aynı düzeyde algılayabilecekleri şekilde oluşturulmalıdır. Çünkü algılamada sorun yaşanırsa veya ankette bulunan hataları düzeltme imkanı olmayacaktır.Bu yöntemin avantajları; kişinin anketör etkisinde kalmaması bakımından tarafsız olarak cevaplanır. Kişi soruları yanıtlamak için en uygun ve rahat olduğu zamanı seçecektir ve daha dikkatli cevap verecektir. Kişi, kimliği gizli kalacağından cevaplara daha doğru ve gerçekçi cavap verecektir. Bunların yanında dezavantajları olarak; cevaplayıcıların anketleri doldurmalarının denetlenmesi olanağının olmaması, anketi kimin cevapladığının saptanması olanaksızdır. Anketlerin dönüş oranlarının düşük olması ve cevapların geç gelmesi ve gözlem olanağının olmaması sıralanabilir. Araştırma ile ilgili bir sonuca varılabilinmesi açısından anketlerin %80'inin geri dönmesi gerekmektedir.

Bir diğer yöntem olarak telefon ile görüşürlerek anket uygulanmasıdır. Bu yöntemin avantajları arasında anket uygulanacak kişilere çabucak ulaşılarak zaman tasarrufu sağlanır. Olumsuz durumlar ve anlaşılmayan sorular o anda çözülür. Dezavantajları olarak sadece telefonu olan kişiler ile iletişim kurulunur. Görüşmenin yeterli uzunlukta sürmemesi durumunda sadece elde edilinen bilgiler sınırlı kalmaktadır. Kişi üzerinde gözlem olanağı bulunmamaktadır. Ankette yardımcı araçlar kullanılamaktadır. Açıklayıcı şekiller kullanma olanağı yoktur.

Kişisel görüşmeler ile uygulanan ankette anketör sorularını kişiye herhangi bi yerde sorabilir. Ankette bulunana sorular genellikle anketör tarafından doldurulur. Anlaşılmayan sorular üzerinde düzeltme ve tamamlama çalışmaları o anda yapılarak sorulara gerçekçi ve doğru cevap alınması sağlanır. Bu türün avantajları; Duruma göre sorulacak soruların yerleri değiştirilir. Yardımcı araçlar kullanılabilir. Cevaplar arasında ki çelişkiyi giderme olanağı vardır. Gözlem yapabilme imkanı vardır. Görüşme yapılcak kişi önceden seçilir ve cevap vermeme olasılığı düşüktür. Dezavantajları olarak görüşmeci gerektiğinden ve görüşmenin uzun sürmesinden dolayı maliyeti yüksektir. Görüşmecinin etkilenmesi söz konusudur. Ayrıca cevapların anketör tarafında doğru şekilde yazılmama ve hayali görüşme yapılması söz konnusu olur.

Bu türlerin avantajları ve dezavantajları göz önüne alınarak en uygun olanı seçilmelidir. Anket türünü belirlemede etkili olacak bir çok kriter değerlendirmeye alınır. Bun kriterlerden bazılarını soruların karmaşıklığı, arzulanan veri miktarı, Arzulanan doğruluk, harcanabilecek zaman, kabullenilebilir cevaplamama oranı, maliyet olarak sıralayabiliriz. Kısaca anketin uygulanmasında en uygun kişlerden en düşük maliyetle en uygun bilgiyi elde edilinmelidir.