Hakkında - Anket Hazırlama

Amaca uygun, iyi bir anket hazırlamak zor bir iştir. Anketlerde görülen kusurlardan biri, belki en önemlisi sorulardaki anlaşılmazlıktır. İyi bir anket hazırlayabilmek için konunun, amacın, evren ve bunu temsil edecek örneklemin çok iyi bilinmesi; anketi cevaplandıracak kişilerin eğitim, ekonomik, sosyal ve politik özelliklerinin iyice kavranması gerekmektedir. Soruların cevaplayıcıların özellikleriyle, inanışlarıyla, şahsiyeti ve çalıştığı yer ile zıt düşmemesi ayrıca anlayış, kavrayış ve ilgi seviyelerine uygun olması gerekmektedir. Anketin uzunluğu da önemli bir konudur. Araştırmacı daha çok bilgi toplamak amacıyla uzun anketler hazırlama yoluna gitmemelidir.

Anketler; Anketin gruba uygulanması ve Postayla, internet, telefon ve karşılıklı görüşme ile uygulanabilir. İnternet, posta, telefon ve karşılıklı görüşme ile yapılan anket türlerinin her birinde, anketin cevaplanma süreci bir diğerinden farklıdır. Araştırmanın hedef evrenini oluşturan ünite-birimler dağınık ve geniş bir alana yayılmışsa, anketlerin postayla uygulanması uygun olur. Bu tür uygulamada cevaplayıcıların anketleri doldurmalarının denetlenmesi olanağının olmaması, anketlerin dönüş oranlarının düşük olması gibi bazı dezavantajlar da vardır. İnternet ve posta ile yapılan anketlerde, soruları cevaplandıranlar, cevapların süre ve sırasını kontrol edebilirler. Anket ile ilgili büyük resmi görebilmek ya da daha kaç tane soru olduğunu saptayabilmek için, ileri sorulara göz atabilirler. Ayrıca bu yöntemde, insanları anketi doldururken etkileyebilecek bir anketör bulunmamaktadır. Telefon aracılığıyla ya da karşılıklı görüşme ile yapılan anketlerde ise hız ve sırayı anketörler kontrol eder. Soruları cevaplayan kişiler cevaplarını, yalnızca duyduklarını değerlendirerek verirler. Duyduklarının dışındaki tek kavram, daha önceki soru/sorulardan hatırladıklarıdır. Ayrıca insanlar, anketörün doğru/uygun olarak değerlendirdiğini düşündükleri cevaplara yönelebilirler.

Grup uygulaması ya da anketlerin gruba uygulanması bir grup olarak bir grup olarak bir arada bulunan kişilere anketlerin belli bir anda verilmesi ve cevaplarının aynı anda topluca alınmasıdır. Grup uygulaması zamandan ve paradan tasarruf sağlar.Ancak cevaplandırıcıların birbirlerinden etkilenmeleri söz konusu olabilir.